Unge, der forsøger at holde op med at ryge, har især svært ved at lade cigaretterne ligge, når de er stressede eller kede af det.
Det viser en undersøgelse blandt 2.033 15-25-årige rygere i projektet xhale. Deltagerne forsøger at kvitte tobakken ved at følge et digitalt rygestopprogram på www.xhale.dk. Deltagernes gennemsnitsalder er 19 år.

Når man opretter sig som bruger af xhale.dk, bliver man spurgt, om man tror, at man kan lade være med at ryge i tolv situationer. Situationerne er karakteriseret ved enten at være sociale, følelsesmæssigt belastende eller knyttet til dagligdags rutiner. Blandt de 2.033 deltagere svarer 27 %, at de ‘helt sikkert’ ville ryge, hvis de var urolige eller stressede. 21 % siger, at de ‘helt sikkert’ vil le ryge, hvis de er kede af det. I sociale situationer, såsom at være sammen med andre rygere, bliver i mindre grad vurderet som vanskelige. Det samme gælder situationer knyttet til dagligdagsrutiner.
Læs hele artiklen her.